SPECBUD - Oprogramowanie dla budownictwa
Serwis

Programy SPECBUD to grupa kilkudziesięciu programów przeznaczonych do projektowania elementów i ustrojów budowlanych.  więcej

Aktualna wersja 11 programów SPECBUD zawiera programy trzech grup:
     - SPECBUD PN - programy wg norm PN-B,
     - SPECBUD EN - programy wg PN-EN (Eurokodów),
     - SPECBUD NARZĘDZIA PROJEKTANTA - programy wspomagające pracę Projektanta.

Programy grup SPECBUD PN i SPECBUD EN nie współpracują ze sobą.

SPECBUD NARZĘDZIA PROJEKTANTA v.11 to nowa grupa programów w ofercie SPECBUD, której zadaniem jest dostarczenie Projektantowi dodatkowych narzędzi usprawniających jego codzienną pracę. W grupie tej mieści się aktualnie pakiet Pomoce Projektanta zawierający szybkie w obsłudze moduły dedykowane wyodrębnionym zagadnieniom obliczeniowo-konstrukcyjnym oraz program Edytor Wykazów Zbrojenia będący łatwym w obsłudze i elastycznym narzędziem do tworzenia zestawień stali zbrojeniowej dla konstrukcji żelbetowych.

     Pobierz ulotkę informacyjną o programach SPECBUD NARZĘDZIA PROJEKTANTA »


kliknij by zobaczyć Pomoce Projektanta v.1.0

kliknij by zobaczyć Edytor Wykazów Zbrojenia v.1.0


Pomoce Projektanta v.1.0


Pakiet ten zawiera moduły stanowiące przydatne narzędzia pomocnicze ułatwiające codzienną pracę Projektanta. Służą one do szybkiego uzyskania informacji projektowej czy rozwiązywania (sprawdzania) różnych mniejszych zagadnień obliczeniowo-konstrukcyjnych.

W skład pakietu wchodzą następujące moduły:

 • Długości Zakotwienia Prętów wg PN,
 • Połączenia Prętów na Zakład wg PN,
 • Kalkulator Prętów Zbrojeniowych,
 • Długości Wyboczeniowe Słupów Żelbetowych wg PN,
 • Nośność Kotew Fundamentowych wg PN,
 • Pochylenia Połaci Dachowych,
 • Mapy Stref Oddziaływań Klimatycznych,
 • Kalkulator Wyrażeń Arytmetycznych.

UWAGA: Pakiet Pomoce Projektanta sprzedawany jest tylko w całości (nie są sprzedawane pojedyncze jego moduły).


Przykładowe zrzuty z modułów:

 
Do pobrania:


Pobierz wersję demo modułów pakietu Pomoce Projektanta »Edytor Wykazów Zbrojenia v.1.0

Edytor Wykazów Zbrojenia
Program stanowi bardzo przydatne narzędzie służące do wykonywania i edytowania wykazów zbrojenia dla prętów i siatek zbrojeniowych.

                       

Charakterystyka programu:

Opcje obliczeniowe (rodzaje wykazów):

W programie możliwe jest wykonanie jednego z dwóch rodzajów wykazów:
 • Wykaz zbrojenia (pręty zbrojeniowe)
 • Wykaz siatek zbrojeniowych

Tworzenie wykazów:

Wykazy w programie można uzyskać na dwa sposoby:
 • ręcznie - wprowadzając poszczególne pozycje wykazu 'ręcznie'; można przy tym korzystać z narzędzi przyspieszających tworzenie wykazu, m.in. przesuwania, kopiowania pozycji, automatycznego numerowania prętów, scalania wykazów i wielu innych),
 • automatycznie - importując (wczytując) wykazy zbrojenia elementów żelbetowych wyeksportowane z innych programów SPECBUD. Uwaga: obecna wersja EWZ współpracuje z następującymi programami z Pakietu SPECBUD v.11: Belka Żelbetowa, Słup Żelbetowy, Schody Płytowe, Fundamenty Bezpośrednie oraz Płyta Krzyżowo Zbrojona, Płyta Jednokierunkowo Zbrojona. W programie EWZ możliwa jest wtedy dalsza edycja takich wykazów.

► Narzędzia tworzenia wykazów:

 • dodawanie nowej linii w dowolnym miejscu wykazu, kopiowanie linii wykazu, przesuwanie linii wykazu;
 • możliwość tworzenia linii ‘Opis elementu’ pozwalającej na przypisywanie wielu prętów do jednego elementu (np. pręty będące zbrojeniem belki albo słupa), a w rezultacie umożliwiającej zawarcie w jednej tabeli wykazów wielu elementów, np. dla różnych belek albo słupów;
 • opcje ‘Cofnij’ i ‘Powtórz’ ułatwiające prace z wykazami;
 • automatyczne numerowanie pozycji wykazu - numerowanie ciągłe lub z podziałem na elementy występujące w wykazie;
 • scalanie (łączenie) wielu wykazów w jeden wykaz;
 • automatyczne zamiana gatunku stali zbrojeniowej występującej w wykazie na inny gatunek stali;
 • wbudowana jest lista normowych gatunków stali zbrojeniowych (wg Tablicy 3 normy PN-B-03264:2002) z możliwością wpisania na nią dodatkowych stali zbrojeniowych Użytkownika na podstawie własnych informacji o ich właściwościach wytrzymałościowych.

Opcje widoku (ustawienia) wykazów:

 • możliwość włączenia/wyłączenia wyświetlania kolumn ‘informacyjnych’ w wykazie np. kolumn ‘Stal’, ‘Typ siatki’, itd.;
 • uproszczony wygląd wykazu dla pojedynczego elementu;
 • deklaracja jednostek (mm lub cm) w jakich wyświetlane są długości prętów i rozmiary siatek zbrojeniowych;
 • możliwość wstawienia komentarza pod wykazem – automatyczny komentarz wg normy PN-EN ISO 3766:2006 lub dowolny komentarz Użytkownika.

► Eksport wykazów:

 • bezpośredni wydruk wykazu/wykazów na drukarkę;
 • eksport wykazu/wykazów do pliku RTF lub wstawienie bezpośrednio do edytora tekstów;
 • eksport wykazu/wykazów do pliku XLS i automatyczne otwarcie w arkuszu kalkulacyjnym;
 • eksport bieżącego wykazu do pliku DXF lub wstawienie bezpośrednio do programu CAD.

Dodatkowe cechy programu:

 • możliwość wykonania w jednym zadaniu projektowym (pliku) wielu wykazów zbrojenia;
 • możliwość zawarcia w jednej tabeli wykazu wykazów dla wielu elementów żelbetowych;
 • obszerny plik pomocy (tzw. help) zawiera objaśnienia dotyczące działania programu.
   
Przykładowe zrzuty z programu:

Do pobrania:

Pobierz wersję demo programu Edytor Wykazów Zbrojenia »

Zobacz film o programie Edytor Wykazów Zbrojenia »

Pobierz przykładowy wydruk (plik PDF) wykazów z programu Edytor Wykazów Zbrojenia »

Pobierz przykładowy arkusz (plik XLS) z wykazami z programu Edytor Wykazów Zbrojenia »

Pobierz przykładowy rysunek (plik DXF) z wykazem z programu Edytor Wykazów Zbrojenia »

  

Copyright © 2008 - 2017 NomaSolutions.pl