SPECBUD - Oprogramowanie dla budownictwa
Muryen

kliknij by zobaczyć Kalkulator Konstrukcji Murowych EN v.1.0      

Kalkulator Konstrukcji Murowych EN v.1.0

Kalkulator Konstrukcji Murowych EN
Program przeznaczony jest do wykonywania obliczeń konstrukcji murowych niezbrojonych według Eurokodów murowych - norm PN-EN 1996-1-1 oraz PN-EN 1996-3. Możliwość realizowania różnych opcji wymiarowania pozwala na przeprowadzenie tym programem szczegółowych analiz wytrzymałościowych większości konstrukcji murowych w budynkach.

           

Charakterystyka programu:

Opcje obliczeniowe

Program stanowi kalkulator konstrukcji murowych niezbrojonych w zakresie podstawowych zagadnień projektowych podanych w normach PN-EN 1996-1-1 i PN-EN 1996-3. Możliwy jest wybór jednej z ośmiu opcji obliczeniowych:

 • Ściana obciążona głównie pionowo (4 opcje obliczeniowe):
  • metoda podstawowa wg PN-EN 1996-1-1
  • metoda podstawowa uproszczona wg PN-EN 1996-1-1, Zał.C
  • metoda uproszczona wg PN-EN 1996-3, p.4.2
  • metoda uproszczona wg PN-EN 1996-3, Zał.A
 • Ściana obciążona siłą skupioną (2 opcje obliczeniowe):
  • metoda podstawowa wg PN-EN 1996-1-1, p.6.1.3
  • metoda uproszczona wg PN-EN 1996-3, p.4.3
 • Ściana piwnic poddana poziomemu parciu gruntu - metoda uproszczona wg PN-EN 1996-3, p.4.5
 • Ściana obciążona prostopadle do swojej powierzchni - wg PN-EN 1996-1-1, p.6.3

Parametry materiałowe i geometryczne:

 • ściany mogą być wykonane z elementów murowych ceramicznych, silikatowych, z betonu kruszywowego, z autoklawizowanego betonu komórkowego, z kamienia sztucznego lub z kamienia naturalnego, na zaprawie zwykłej, lekkiej lub do cienkich spoin;
 • wbudowana jest lista typowych (normowych) elementów murowych z możliwością wpisania na nią dodatkowych elementów murowych Użytkownika na podstawie własnych informacji o ich właściwościach;
 • dwie możliwości deklarowania własności materiałowych ścian: albo ogólna deklaracja elementów murowych i zaprawy albo deklaracja konkretnych parametrów muru;
 • ściany jednowarstwowe bez lub z pilastrami, o deklarowanych utwierdzeniach/usztywnieniach krawędzi poziomych i pionowych;
 • ściany o określonej długości lub pasmo ściany długości 1mb.

Obciążenia:

 • sprawne zadawanie obciążeń, także z wykorzystaniem współpracy z modułem obciążeń programu Kalkulator Oddziaływań Normowych EN (automatyczne wprowadzanie ciężarów materiałów, obciążeń użytkowych, oddziaływań klimatycznych – wiatr i śnieg, a także obciążeń zdefiniowanych przez Użytkownika);
 • automatyczna kombinatoryka zgodnie z regułami Eurokodu podstawowego PN-EN 1990.

Wyniki obliczeń:

 • warunki nośności sprawdzane w charakterystycznych przekrojach ściany, poprzedzone wynikami pośrednimi (cechy geometryczne, wartości współczynników i wytrzymałości, miarodajne siły przekrojowe, itd.);
 • szybka zmiana danych skutkująca dynamiczną zmianą rysunków i wyników obliczeń sprzyja optymalizacji projektowanej konstrukcji;
 • funkcja ‘Podglądu toku obliczeń’ - wgląd do szczegółowego zapisu przebiegu obliczeń.

Notka obliczeniowa:

 • zwięzła i czytelna forma notki obliczeniowej, której zakres projektant może ustalić wg uznania;
 • możliwość bezpośredniego wydruku z programu i zapisania notki do edytora tekstu lub pliku RTF.

Dodatkowe cechy programu:

 • możliwość wykonania w jednym zadaniu projektowym (pliku) obliczeń wielu ścian i różnych opcji obliczeniowych;
 • przejrzysta budowa okna programu, z podziałem na część dotyczącą deklaracji danych do obliczeń, pole zawierające rysunek modelu obliczeniowego z obciążeniami oraz blok podstawowych wyników;
 • liczne podpowiedzi dotyczące wprowadzanych danych oraz automatycznie wyznaczane wartości parametrów i własności, np. doraźny sieczny moduł sprężystości, współczynnik pełzania, momenty bezwładności ścian i stropów, itd.;
 • dostępne są różne zaawansowane założenia obliczeniowe i opcje wymiarowania;
 • obszerny plik pomocy (tzw. help) zawiera objaśnienia merytoryczne i funkcjonalne.

Przykładowe zrzuty z programu:

 
Do pobrania:


Pobierz wersję demo programu Kalkulator Konstrukcji Murowych EN »

Zobacz film o programie Kalkulator Konstrukcji Murowych EN »

Zobacz przykładowy wydruk notki obliczeniowej z programu Kalkulator Konstrukcji Murowych EN »

Pobierz ulotkę informacyjną »
  
Specbud
Copyright © 2008 - 2017 NomaSolutions.pl