SPECBUD - Oprogramowanie dla budownictwa
Statykaen

Programy pakietu STATYKA EN umożliwiają ustalenie wartości obciążeń na konstrukcję budowlaną i wykonanie jej obliczeń statycznych, w tym kombinacji, wg przepisów polskich wersji Eurokodów (PN-EN). W wyniku uzyskuje się wartości miarodajnych efektów oddziaływań, czyli sił wewnętrznych (momentów zginających, sił podłużnych i poprzecznych) i przemieszczeń (ugięć), które stanowią lewe strony warunków stanów granicznych nośności SGN i użytkowalności SGU konstrukcji wg norm PN-EN.

kliknij by zobaczyć Kalkulator Oddziaływań Normowych EN v.1.0      
kliknij by zobaczyć Rama EN v.1.0      
kliknij by zobaczyć Belka EN v.1.0      

Kalkulator Oddziaływań Normowych EN v.1.0

Kalkulator Oddziaływań Normowych EN
Program ten może stanowić narzędzie pracy każdego projektanta, pomocne przy wyznaczaniu obciążeń budowli i ich elementów - ustalaniu wartości obciążeń stałych, użytkowych lub klimatycznych wg norm PN-EN (Eurokody PN-EN 1991-1-X). Jest niezwykle przydatny w codziennej pracy projektowej zarówno większych biur projektowych, jak i małych pracowni.

                 

Program KON EN v.1.0 pracuje jako samodzielna aplikacja, a także współdziała z innymi programami pakietu STATYKA EN. W przyszłości będzie także współpracować z kolejnymi programami pakietu SPECBUD EN do wymiarowania różnych rodzajów konstrukcji budowlanych wg norm PN-EN.

W programie KON EN v.1.0 wbudowane są przepisy wg następujących norm PN-EN:
  • założenia w zakresie oddziaływań i kombinacji wg PN-EN 1990,
  • obciążenia stałe wg PN-EN 1991-1-1,
  • obciążenia użytkowe w budynkach wg PN-EN 1991-1-1,
  • obciążenie śniegiem wg PN-EN 1991-1-3,
  • oddziaływania wiatru wg PN-EN 1991-1-4,
  • oddziaływania termiczne wg PN-EN 1991-1-5.

Program działa w dwóch trybach:

w trybie Zestawienie oddziaływań możliwe jest tworzenie nowych lub edycja istniejących tablic zestawień obciążeń, zawierających wiele pozycji obciążeń różnych typów (stałe, zmienne użytkowe czy klimatyczne, a także obciążenia indywidualnie definiowane przez Użytkownika). Zestawienia mogą być wykonywane dla obciążeń wyrażonych w kN, kN/m, kN/m2 oraz st.C, a także konwertowane z jednego typu obciążenia na inny. Oprócz nazwy i wartości obciążenia można zadawać także wartości współczynników kombinacyjnych oraz współczynników częściowych oddziaływań.

► w trybie Oddziaływanie wg normy program prezentuje wartości charakterystyczne obciążeń stałych i użytkowych oraz przedstawia szczegółowe procedury obliczeń wartości obciążenia śniegiem lub wiatrem, a także oddziaływań termicznych dla wybranego przypadku projektowego. Wszystko w przejrzystej formie graficznej (z rysunkami). 


Wartości charakterystyczne obciążeń (ciężary objętościowe, ciężary własne, obciążenia użytkowe, obciążenia klimatycznych) zaczerpnięte są z podanych wyżej norm obciążeń budowli PN-EN (Eurokodów), a
dodatkowo projektant  może wprowadzić własne obciążenia: w formie wartości pojedynczego obciążenia (np. ciężar materiału lub obciążenie użytkowe stropu) lub jako suma obciążeń ustalona za pomocą zestawienia obciążeń (np. suma ciężarów warstw stropu czy pokrycia dachu). Można także skorzystać z funkcji eksportu obciążeń (pojedynczych lub ich zestawień) z innych, wcześniej utworzonych, plików programu KON EN.


Program umożliwia zawarcie w jednym pliku (w jednym zadaniu projektowym) wielu tablic zestawień obciążeń oraz wielu obliczeń szczegółowych, a opcja Menadżera obciążeń usprawnia zarządzanie nimi. Duża automatyzacja działania programu i wykorzystywanie mechanizmów edycji tablic zapewnia szybkie tworzenie kolejnych zestawień obciążeń rozłożonych, liniowych lub skupionych. Układ tablic jest zwarty i przejrzysty, a opisy pozycji obciążeń zawierają informację o założeniach obliczeniowych. Utworzone tablice i obliczenia szczegółowe można wydrukować lub przesłać do edytora tekstu, a także zapisać na dysku w postaci pliku do powtórnego wykorzystania. Mogą być one też wykorzystywane przez inne programy pakietu SPECBUD EN.
 

Do pobrania:

Pobierz wersję demo programu Kalkulator Oddziaływań Normowych EN »

Zobacz film o programie Kalkulator Oddziaływań Normowych EN »

Zobacz przykładowy wydruk notki z programu Kalkulator Oddziaływań Normowych EN »

Pobierz ulotkę informacyjną »


Specbud

Rama EN v.1.0

Rama EN
Program służy do analizy statycznej płaskich układów prętowych (jest to program typu Rama 2D), z uwzględnieniem kombinatoryki obciążeń - automatycznej (zgodnej z normą PN-EN 1990) lub indywidualnej Użytkownika.

                 

Deklarowanie geometrii ustroju może przebiegać na kilka sposobów: zaczynając od najprostszego zadawania konstrukcji przez ‘rysowanie’ jej pręt po pręcie za pomocą myszki, przez możliwość wprowadzenia alfanumerycznie w tablicach węzłów i prętów, kończąc na module generatora konstrukcji sparametryzowanych (ram, kratownic, więźb dachowych i belek) oraz imporcie geometrii z pliku DXF. Możliwe jest definiowanie różnych rodzajów podpór, w tym również podatnych.
Program posiada wbudowane obszerne biblioteki profili stalowych (z możliwością rozbudowy o własne przekroje Użytkownika), przekrojów  betonowych i drewnianych oraz kalkulator cech geometrycznych przekrojów o różnych kształtach.


Obciążenia można definiować jako siły i momenty skupione, obciążenia rozłożone (prostokątne lub trapezowe) oraz oddziaływania termiczne. Przy ich deklarowaniu możliwa jest współpraca z modułem obciążeń programu Kalkulator Oddziaływań Normowych EN, co zwiększa wygodę oraz zdecydowanie przyspiesza pracę.


Obliczenia statyczne wykonywane są dla wielu przypadków obciążeń, z których można tworzyć kombinacje: automatycznie - zgodnie z regułami kombinacyjnymi normy PN-EN 1990 lub ‘ręcznie’ - jako indywidualne kombinacje Użytkownika. Wyniki obliczeń prezentowane są dla poszczególnych przypadków obciążeń, kombinacji i obwiedni w postaci wykresów i tablic sił wewnętrznych, naprężeń i przemieszczeń. Możliwe jest sformatowanie zakresu i postaci wydruku w celu uzyskania zwięzłej notki obliczeniowej. Notkę można wydrukować lub zapisać w formacie dokumentu MS Word lub innego edytora tekstów.
 

W programie możliwe jest zawarcie w jednym pliku obliczeń wielu różnych ustrojów, a opcja Menadżera elementów umożliwia zarządzanie nimi.

Do pobrania:


Pobierz wersję demo programu Rama EN »

Zobacz film o programie Rama EN »

Zobacz przykładowy wydruk notki obliczeniowej z programu Rama EN »

Pobierz ulotkę informacyjną »


Specbud

Belka EN v.1.0

Belka EN
Program ten służy do obliczeń statycznych belek jedno lub wieloprzęsłowych, z uwzględnieniem kombinatoryki obciążeń - automatycznej (zgodnej z normą PN-EN 1990) i indywidualnej Użytkownika.

                 

Schemat belki określa się podając liczbę i rozpiętość przęseł i wsporników oraz warunki podparcia, a także położenie przegubów w przęsłach. Podczas obliczeń możliwa jest szybka modyfikacja schematu belki bez zmiany zadanych obciążeń. Belka może być prezentowana w widoku płaskim (2D) lub izometrycznym (3D).

Deklarowanie przekroju i materiału belki ułatwiają wbudowane biblioteki profili stalowych (z możliwością rozbudowy o własne przekroje Użytkownika), przekrojów betonowych i drewnianych oraz kalkulator cech geometrycznych przekrojów o różnych kształtach.
Składnikami obciążenia belki mogą być siły działające pionowo lub poziomo - obciążenia rozłożone (prostokątne, trapezowe, trójkątne) oraz siły i momenty skupione. Przy deklarowaniu obciążeń możliwa jest współpraca z programem Kalkulator Oddziaływań Normowych EN, co zwiększa wygodę oraz zdecydowanie przyspiesza pracę.


Obliczenia statyczne belki można wykonywać dla wielu zadeklarowanych przypadków obciążeń i  kombinacji oraz ich obwiedni. Kombinacje można ustalać ‘ręcznie’ lub automatycznie według reguł kombinacyjnych podanych w normie PN-EN 1990. Ułatwieniem w zakresie kombinatoryki jest generator przypadków i kombinacji, który automatycznie tworzy kolejne przypadki obciążeń zmiennych rozłożonych odpowiadające obciążeniom poszczególnych przęseł belki oraz kombinacje z udziałem tych przypadków.
Wyniki obliczeń statycznych prezentowane są w widoku 2D lub 3D, dla poszczególnych przypadków obciążeń, kombinacji i ich obwiedni w postaci wykresów momentów zginających i sił poprzecznych oraz linii ugięcia belki. Wielkości te podane są też w formie stabelaryzowanej dla charakterystycznych przekrojów belki i innych przekrojów wskazanych dodatkowo przez projektanta.


Wyniki obliczeń w postaci zwartej inżynierskiej notki obliczeniowej można wydrukować bezpośrednio z programu lub przesłać do dokumentu edytora tekstów.
W programie możliwe jest zawarcie w jednym pliku obliczeń wielu różnych belek, a opcja Menadżera elementów umożliwia zarządzanie nimi.

Do pobrania:

Pobierz wersję demo programu Belka EN »

Zobacz film o programie Belka EN »

Zobacz przykładowy wydruk notki obliczeniowej z programu Belka EN »

Pobierz ulotkę informacyjną »


Specbud
Copyright © 2008 - 2017 NomaSolutions.pl