SPECBUD - Oprogramowanie dla budownictwa
Statyka

Jest to grupa programów SPECBUD, która będzie dynamicznie rozwijana w celu zbudowania systemu komputerowego umożliwiającego kompleksowe projektowanie płaskich i przestrzennych konstrukcji prętowych. Kolejnymi fazami obliczeń w tym systemie będą kolejne etapy projektowania, t.j. zestawienie obciążeń, obliczenia statyczne, wymiarowanie konstrukcji z żelbetu, drewna, stali lub innych materiałów konstrukcyjnych, szkice konstrukcyjne oraz wykazy materiałów.

kliknij by zobaczyć Kalkulator Obciążeń Normowych v.1.5      
kliknij by zobaczyć Rama v.1.3      
kliknij by zobaczyć Belka v.3.1      
kliknij by zobaczyć Belka v.3.0 FREE       Gratis

Kalkulator Obciążeń Normowych v.1.5

Kalkulator Obciążeń Normowych
Program ten przeznaczony jest do wspomagania pracy projektanta przy wyznaczaniu obciążeń budowli i ich elementów - ustalaniu wartości obciążeń stałych, zmiennych technologicznych lub klimatycznych, w tym nowych norm śniegowej i wiatrowej. Jest on niezwykle przydatny w codziennej pracy projektowej.

               
W programie wbudowane są następujące normy:
 • obciążeń stałych PN-82/B-02001,
 • obciążeń zmiennych technologicznych PN-82/B-02003,
 • obciążenia pojazdami PN-82/B-02004,  
 • obciążenia śniegiem wg dwóch ujęć normowych, t.j.:
  • wg PN-80/B-02010,
  • wg PN-80/B-02010/Az1:październik 2006,
 • obciążenia wiatrem wg dwóch norm, t.j.:
  • wg PN-77/B-02011,
  • wg PN-B-02011:1977/Az1:lipiec 2009,          
 • obciążenie gruntem PN-88/B-02004.

Program działa w dwóch trybach:
 • w trybie Zestawienie obciążeń możliwe jest tworzenie nowych lub edycja istniejących tablic zestawień obciążeń, zawierających wiele obciążeń składowych (pozycji) różnych typów (stałe, zmienne użytkowe czy klimatyczne).
 • w trybie Przeglądanie program prezentuje wartości charakterystyczne obciążeń zapisane w tablicach norm obciążeń stałych, zmiennych technologicznych i obciążeń pojazdami oraz przedstawia procedury szczegółowych obliczeń wartości obciążenia śniegiem lub wiatrem dla wybranego przypadku projektowego łącznie z rysunkiem tego zadania. 
Kliknij aby powiększyć ekran

Wszystkie wartości charakterystyczne obciążeń (gęstości materiałów, obciążeń użytkowych, obciążeń klimatycznych) zaczerpnięte są z podanych wyżej polskich norm obciążeń budowli, ale projektant może wprowadzić własne materiały i ich parametry.
Duża automatyzacja działania programu i wykorzystywanie mechanizmów edycji tablic zapewnia szybkie tworzenie kolejnych zestawień obciążeń rozłożonych, liniowych lub skupionych. Układ tablic jest zwarty i przejrzysty, opisy pozycji obciążeń zawierają informację o założeniach obliczeniowych. Utworzone tablice i obliczenia szczegółowe można wydrukować lub przesłać do edytora tekstu, a także zapisać na dysku w postaci pliku do powtórnego wykorzystania. Mogą być one też wykorzystywane przez inne programy SPECBUD.

Kliknij aby powiększyć ekran

Projektant może tworzyć własne grupy obciążeń (bazy obciążeń), zawierając w każdej z nich wiele zestawów obciążeń, które następnie może wykorzystywać w kolejnych opracowaniach projektowych.
Program umożliwia także szybkie zdobycie informacji dotyczących normowych wartości ciężarów różnych materiałów, gruntów, pokryć i posadzek, a także lokalizacji miejscowości w strefach klimatycznych na mapie Polski.
Program ten jest przydatny w pracy zarówno większych biur projektowych, jak i małych pracowni.


Do pobrania:


Pobierz wersję demo programu Kalkulator Obciążeń Normowych »

Zobacz film o programie Kalkulator Obciążeń Normowych »

Zobacz przykładowy wydruk notki obliczeniowej z programu KON - tryb Zestawienie obc. »

Zobacz przykładowy wydruk notki obliczeniowej z programu KON - tryb Przeglądanie »


Specbud

Rama v.1.3

Rama 2D
Program służy do analizy statycznej płaskich układów prętowych (jest to program typu Rama 2D).

            
Kliknij aby powiększyć ekranDefiniowanie geometrii ustroju i obciążeń jest niezwykle proste, z różnymi funkcjami usprawniającymi wprowadzanie danych. Przy deklarowaniu obliczanego modelu konstrukcji można korzystać z generatora typowych ustrojów prętowych lub wprowadzić rysunek (geometrię) ustroju z pliku DXF.
Kliknij aby powiększyć ekranWbudowane są obszerne biblioteki profili stalowych, przekrojów  betonowych i drewnianych oraz kalkulator cech geometrycznych przekrojów o różnych kształtach. Obciążenia można wprowadzać o wartościach obliczeniowych lub charakterystycznych. Przy ich deklarowaniu możliwa jest współpraca z Modułem Obciążeń programu Kalkulator Obciążeń Normowych, co zwiększa wygodę i poprawność zestawiania obciążeń.
Kliknij aby powiększyć ekranObliczenia statyczne wykonywane są dla wielu przypadków obciążeń, z których można tworzyć kombinacje (automatycznie lub ręcznie). Wyniki obliczeń prezentowane są dla poszczególnych przypadków obciążeń, kombinacji i obwiedni w postaci wykresów i tablic sił wewnętrznych, naprężeń i przemieszczeń. Możliwe jest formatowanie zakresu i postaci wydruku w celu uzyskania zwartej, nie obszernej notki obliczeniowej, którą można wydrukować lub zapisać w formacie dokumentu MS Word lub innego edytora tekstu.


Po planowanym sprzęgnięciu tego programu z modułami wymiarującymi konstrukcje stalowe, drewniane i żelbetowe powstanie system obliczeniowy umożliwiający wykonanie kompleksowych obliczeń statyczno-wytrzymałościowych ustrojów prętowych.


Do pobrania:

Pobierz wersję demo programu RAMA »

Zobacz film o programie RAMA »

Zobacz przykładowy wydruk notki obliczeniowej z programu RAMA »
 

Specbud

Belka v.3.1

Belka
Program ten służy do obliczań statycznych belek jedno lub wieloprzęsłowych.

                


Schemat belki określa się podając liczbę i rozpiętość przęseł i wsporników oraz warunki podparcia, a także położenie przegubów w przęsłach. Podczas obliczeń możliwa jest szybka modyfikacja schematu belki bez zmiany zadanych obciążeń. Belka może być prezentowana w widoku płaskim (2D) lub izometrycznym (3D).
Deklarowanie przekroju i materiału belki ułatwiają w
budowane biblioteki profili stalowych, przekrojów betonowych i drewnianych oraz kalkulator cech geometrycznych przekrojów o różnych kształtach.

Kliknij aby powiększyć ekran

Obliczenia statyczne belki można wykonywać dla wielu zadeklarowanych przypadków obciążeń i wielu kombinacji; uzyskuje się też wyniki dla obwiedni. Kombinacje można ustalać ‘ręcznie’ lub automatycznie wg reguł kombinacyjnych podanych w normie PN-82/B-02000. Ułatwieniem w zakresie kombinatoryki jest generator przypadków i kombinacji, który automatycznie tworzy kolejne przypadki obciążeń zmiennych rozłożonych odpowiadające obciążeniom poszczególnych przęseł belki oraz kombinacje z udziałem tych przypadków. Poszczególne składniki obciążenia definiuje się na belce za pomocą myszki lub zapisuje w tablicy. Dostępne typy sił to działające pionowo lub poziomo: obciążenie rozłożone równomiernie lub trapezowo oraz siła skupiona i moment skupiony. Przy deklarowaniu obciążeń możliwa jest współpraca z Modułem Obciążeń programu Kalkulator Obciążeń Normowych. Zadeklarowane obciążenia można łatwo usuwać lub zmieniać jego położenie.

Kliknij aby powiększyć ekran

Wyniki obliczeń statycznych prezentowane są (w widoku 2D i 3D) dla poszczególnych przypadków obciążeń, kombinacji i obwiedni w postaci wykresów momentów zginających i sił poprzecznych oraz linii ugięcia belki. Wielkości te podane są też w formie stabelaryzowanej dla charakterystycznych przekrojów belki i innych przekrojów wskazanych dodatkowo przez projektanta.

Kliknij aby powiększyć ekran

Wyniki obliczeń można wydrukować bezpośrednio z programu lub przesłać do dokumentu edytora tekstów. Kolejny etap projektowania belki - obliczenia wytrzymałościowe wg norm materiałowych - można przeprowadzić za pomocą programów wymiarujących SPECBUD - Kalkulatora Elementów Żelbetowych (KEŻ), Drewnianych (KED) lub Stalowych (KES).


Do pobrania:

Pobierz wersję demo programu Belka »

Pobierz wersję pełną (darmową) programu Belka FREE »

Zobacz film o programie Belka »

Zobacz przykładowy wydruk notki obliczeniowej z programu Belka »


Specbud

Belka v.3.0 FREE       Gratis

Belka FREE
Program ten służy do obliczań statycznych belek jedno lub wieloprzęsłowych.

  

Zakres opcji tego programu jest bardzo zbliżony do programu Belka v.3.1. Główne różnice to możliwość zdefiniowania jednego przypadku obciążeń oraz to, że program działa z ograniczoną opcją doboru przekroju belki (okno Przekrój belki).

Do pobrania:

Pobierz wersję pełną (darmową) programu Belka FREE (8,95 MB) »


Specbud
Copyright © 2008 - 2017 NomaSolutions.pl